Misija našeg bloga je da korisnicima izvora jonizujućih zračenja, pacijentima koji se u okviru dijagnostičkih i terapijskih postupaka u medicini izlažu jonizujućim zračenjima, trudnicama i dojiljama koje su bile izložene jonizujućim zračenjima i stanovništvu obezbedimo potrebne informacije iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja i drugih relevantnih oblasti.

Dobro došli!