Za izradu projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti zadužen je stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od zračenja. Poslovi projektovanja mera radijacione sigurnosti i bezbednosti se vrše u skladu sa ovlašćenjem br. O4-1/2018 izdatim od strane Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (Ovlašćena pravna lica).

„Man-sievert“ d.o.o. za Vas izrađuje:
Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad izvora jonizujućih zračenja
Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za korišćenje izvora jonizujućih zračenja
Proračun debljina zaštitnih barijera za prostorije u koje se planira postavljanje i/ili korišćenje izvora jonizujućih zračenja

 

Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad izvora jonizujućih zračenja

Prvi dokument koji Vam je potreban pri dobijanju licence (Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti, Akt o promeni propisa) za obavljanje radijacione delatnosti je Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad izvora jonizujućih zračenja.

Projekat sadrži smernice o svemu što je potrebno da obezbedite pre instalacije izvora i početka primene, kao i svim koracima koje ste u obavezi da preuzmete do konačnog dobijanja licence za obavljanje radijacione delatnosti i/ili rešenja za korišćenje pojedinačnog izvora zračenja.

Podatke koji su potrebni za izradu Projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad izvora jonizujućih zračenja dostavljate u vidu popunjenog obrasca koji šaljemo na Vaš zahtev. Nakon adekvatno popunjenog obrasca, Projekat Vam dostavljamo u roku od 5 radnih dana. Dokument se izdaje u dva primerka, od kojih jedan šaljete na saglasnost Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

 

Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za korišćenje izvora jonizujućih zračenja

Nakon dobijanja saglasnosti na projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad, instalacije izvora i obavljenih dozimetrijskih merenja neophodno je da pribavite Projekat za korišćenje izvora jonizujućih zračenja.

U ovom dokumentu dajemo Vam sve podatke potrebne za rad sa izvorom zračenja i sprovođenje mera zaštite.

 

Proračun debljina zaštitnih barijera za prostorije u koje se planira postavljanje i/ili korišćenje izvora jonizujućih zračenja

U cilju lakšeg planiranja finansijskih sredstava i rešavanja nedoumica u vezi potrebnih debljina zaštitnih barijera možemo Vam izdati i dokument koji sadrži smernice samo za pripremu prostora u kojem se planira instalacija izvora jonizujućih zračenja.