Adresa:
Centar za dozimetriju i zaštitu od zračenja „Man-sievert“ d.o.o.
Veljka Dugoševića 54

Naučno-tehnološki park

Beograd

eMail:
office@man-sievert.rs

Telefon:
+381 60 450 450 8

PIB: 110537131
Matični broj: 21360368