Adresa:
  Centar za dozimetriju i zaštitu od zračenja „Man-sievert“ d.o.o.
  Veljka Dugoševića 54

  Naučno-tehnološki park

  Beograd

  eMail:
  office@man-sievert.rs

  Telefon:
  +381 60 450 450 8

  PIB: 110537131
  Matični broj: 21360368