Konsalting

Konsalting

Centar Man-sievert d.o.o. daje savete i stručna mišljena koja su neophodna svakoj poslovnoj organizaciji koja u okviru svoje delatnosi koristi izvore jonizujućih zračenja.

Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti vrši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od zračenja.

Edukacija profesionalno izloženih i odgovornih lica

Edukacija profesionalno izloženih i odgovornih lica

Kroz teorijski i praktični deo obuke naučićete kako da predupredite i rešite svakodnevne izazove u radu sa izvorima jonizujućih zračenja.

Ako Vam je potrebna hitna konsultacija oko pripreme dokumentacije za licenciranje

KONTAKTIRAJTE NAS

Korišćenje zračenja u pedijatrijskom snimanju spašava živote - nesporna je klinička vrednost snimanja upotrebom jonizujućeg zračenja radi utvrđivanja pedijatrijske bolesti i povrede. Međutim, neadekvatna ili nekvalifikovana upotreba takvih tehnologija može dovesti do nepotrebnih izlaganja što može povećati rizik i ne pruža dodatni benefit pedijatrijskim pacijentima.

COMMUNICATING RADIATION RISKS IN PAEDIATRIC IMAGING: Information to support healthcare discussions about benefit and risk, World Health Organization

Prirodno jonizujuće zračenje prožima naše čitavo okruženje. Kosmički zraci stižu do Zemlje iz svemira. Sama Zemlja je radioaktivna. Prirodna radioaktivnost je prisutna u hranu i piću, i u vazduhu. Svi smo izloženi prirodnom zračenju u većoj ili u manjoj meri, a za većinu ljudi to je glavni izvor izlaganja. Ipak, pored ovog prirodnog, pozadinskog zračenja, ljudi, životinje i biljke su evoluirali, i generalni stav je da ono ne predstavlja značajan rizik po zdravlje - ali postoje izuzeci.

RADIATION, PEOPLE AND THE ENVIRONMENT, The International Atomic Energy Agency

Pogledajte video: Čudesni zraci