Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Za izradu projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti zadužen je stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od zračenja. Poslovi projektovanja mera radijacione sigurnosti i bezbednosti se vrše u skladu sa ovlašćenjem br. O4-1/2018 izdatim od strane Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (Ovlašćena pravna lica).

„Man-sievert“ d.o.o. za Vas izrađuje:

  • Izveštaj o sigurnosti

  • Program zaštite od jonizujućeg zračenja

  • Proračun debljina zaštitnih barijera za prostorije u koje se planira postavljanje i/ili korišćenje izvora jonizujućih zračenja

Proračun debljina zaštitnih barijera za prostorije u koje se planira postavljanje i/ili korišćenje izvora jonizujućih zračenja

U cilju lakšeg planiranja finansijskih sredstava i rešavanja nedoumica u vezi potrebnih debljina zaštitnih barijera možemo Vam izdati i dokument koji sadrži smernice samo za pripremu prostora u kojem se planira instalacija izvora jonizujućih zračenja.