Konsalting

Centar za dozimetriju i zaštitu od zračenja Man-sievert d.o.o. daje savete i stručna mišljena koja su neophodna svakoj poslovnoj organizaciji koja u okviru svoje delatnosi koristi izvore jonizujućih zračenja. Naš zadatak jeste da Vas usmerimo na obavezne korake koje treba da preduzmete kako biste se bezbedno bavili radijacionom delatnošću, a ujedno i da ispunite zakonske obaveze u istoj.