O nama

“Man-sievert” d.o.o. je mlada firma, osnovana početkom 2018. godine, sa ciljem unapređenja sistema zaštite od jonizujućih zračenja i edukacije stanovništva i profesionalno izloženih lica u ovoj oblasti. Usluge koje nudimo uključuju konsalting iz oblasti zaštite od zračenja, izradu projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti i osposobljavanja profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja. Stručni tim se sastoji od eksperata iz domena zaštite od zračenja i spreman je da zainteresovanim stranama obezbedi kontinuiranu podršku. Naša vizija je prisutnost, konkuretnost i prepoznatljivost usluga na domaćem i stranom tržištu.